Príhovor Petra Burča na konferencii SZPB v Nitre

Príhovor Petra Burča na konferencii SZPB v Nitre

Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia a delegáti,
dovoľte mi v mene občianskeho združenia Mladí sociálni demokrati pozdraviť Vašu konferenciu a poďakovať Vám za pozvanie. Naše združenie spája mladých ľudí, ktorí majú ľavicové zmýšľanie, záleží im na našej krajine.
V prvom rade mi dovoľte poďakovať za Vašu obetavú prácu a činnosť vašich organizácií a vašich členov po celom Slovensku v práci a osvete pripomínania významu Slovenského národného povstania a odmietania fašizmu ako takého.

V druhom rade sa chcem poďakovať v mene Mladých sociálnych demokratov za spoluprácu, ktorú sme v roku 2018 spolu začali. Som presvedčený, že tandem starších a mladších ľudí musí fungovať. Takéto spojenia s mladými ľuďmi, ktorí s vami zdieľajú spoločné názory na históriu či význam Slovenského národného povstania sú jedným z hlavných pilierov dlhodobej stability Vašej organizácie. Vaše skúsenosti a každý váš šedivý vlas je pre nás a pre mladú generáciu obrovským príkladom a vzorom. Cením si osobne túto spoluprácu, či už to boli besedy s priamymi účastníkmi bojov Slovenského národného povstania, alebo to boli spoločné aktivity pri kladení vencov pri príležitosti výročia SNP, bola vždy výsledkom našej spolupráce spokojnosť na oboch stranách.

Vážení delegáti, delegátky, ctení hostia. Za mladých sociálnych demokratov Vám želám veľa porozumenia, pochopenia, elánu nápadov, ale hlavne veľa spoločných aktivít, nápadov a projektov na dosiahnutie našich spoločných cieľov.

Dbať o to, aby história boja proti fašizmu a za národné oslobodenie bola pravdivo vysvetľovaná:

– vystupovať proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, rasizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu.
– Presadzovať demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja začatý štúrovcami, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním 
– Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie SNP a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich činiteľov.