Predsedníctvo

Predseda: Robert Bestro

Podpredsedovia:

Peter Burčo /podpredseda pre komunálnu politiku/

Igor Melicher /podpredseda pre vnútropolitické témy/

Dáša Tarišková /podpredsedníčka pre zahraničné vzťahy/

Jozef Tóth /podpredseda pre životné prostredie/

Generálny Sekretár: Martin Všelko