Odborné tímy

Vnútropolitický odborný tím – koordinátor Igor Melicher

Bezpečnostno-ekonomický odborný tím – koordinátor Robert Bestro