O nás

Cieľom MSD je:

  • združovať mladých ľudí, ktorých spájajú myšlienky demokracie, rovnosti, solidarity, slobody, ekológie, trvalo udržateľného rozvoja a majú národné, európske a sociálne cítenie; 
  • zapájať mladých ľudí do rozhodovania v spoločnosti a do ovplyvňovania veci verejných;
  • pomáhať rozvíjať demokratickú občiansku spoločnosť a jej prosperitu;
    – organizovať politické, spoločenské, vzdelávacie, športové, odborné i voľno-časové aktivity;
  • napomáhať intelektuálnemu a odbornému rozvoju mladých ľudí a modernizovať sociálnu demokraciu na Slovensku;
  • pomáhať rozvíjať cezhraničnú pomoc a spoluprácu mladých ľudí;
  • zvyšovať informovanosť verejnosti o problémoch a potrebách mladých ľudí